Reach Us +44-7482876202

A preliminary study on the growth of Leiognathus klunzingeri (Steindachner, 1898) inhabiting off Karata ş , Eastern Mediterranean

Okan Özaydin*, Semih Leblebici

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü

*Corresponding Author:
Assoc. Prof. Dr. Okan ÖZAYDIN
Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
Temel Bilimler
Bölümü, Bornovas
35100, Izmir-TÜRKIYE
Tel: (+90 232) 388 4000 / 1942
Fax: (+90 232) 388 3685
E-mail: [email protected]
 
Visit for more related articles at Journal of FisheriesSciences.com

Abstract

Growth parameters of (Leiognathus klunzingeri (Steindachner, 1898)) were estimated on 724 fish samples collected from off Karata?, Eastern Mediterranean. The von Bertalanffy parameters were calculated as follows; L∞ = 11.51 cm, K = 0.262 y –1, to = - 0.841 y, W∞ = 21.29 g. Weight-length relationship parameters found as; W = 0.0122 * TL 3.0552.

Keywords

Eastern Mediterranean, Karatas, Leiognathus klunzingeri, growth parameters

Giris

Eksi baligi (Leiognathus klunzingeri (Steindachner, 1898)) Leiognathidae familyasinin Akdeniz’deki tek temsilcisi olup, Indo-Pasifik kökenli bir türdür. Akdeniz’deki yayilis alani, Tunus’un dogu kiyilarindan itibaren tüm Dogu Akdeniz kapsaminda Misir, Israil, Lübnan, Türkiye’nin Güney Ege sahillerini ve Adriatik Denizi’ni içermektedir (Zaitsev ve Öztürk, 2001; Whitehead ve ark., 1984; Dulcic ve Pallaoro, 2002). Kiyisal sularda sürü olusturan bu tür aci ve tatli sulara girebilir. Beslenmesi küçük dip omurgasizlari üzerinden olup, üremeleri yaz aylarinda gerçeklesmektedir (Whitehead ve ark., 1984). Ekonomik açidan bir önemi bulunmamakta birlikte, diger ekonomik baliklarin besin kaynagini olusturmaktadir (Ben-Tuvia, 1978).

Türkiye denizlerinde L. kluzingeri türünün üzerine yapilmis çalisma kisitli sayida olup, bu çalismalarda türün dagilimini, üremesini ve beslenmesini (Aksiray, 1954, 1987; Özütok ve Avsar, 2003; Torcu ve Mater, 2000), av oranlarini ve stok yapisini (Gücü ve Bingel, 1994; Avsar ve ark., 1988; Gücü ve ark., 1994), büyümesini (Özütok ve Avsar, 2004) inceleyen birkaç çalismadir.

Bu arastirma, Karatas önünde yakalanan eksi baligi L. kluzingeri türünün büyümesi hakkinda bir ön çalismayi olusturmaktadir.

Materyal ve Metod

1995 Agustos ayinda Karatas önlerinde 30-40 metre derinlikte, tek seferlik örnekleme üzerinden yapilan bu çalismada, 724 adet Leiognathus klunzingeri (Eksi Baligi) örnegi R/V K. Piri Reis arastirma gemisi araciligi ile toplanmistir (Sekil 1).

Örneklerin total boylari 1 mm hassasiyetli, balik agirliklari ise 0.01 gr duyarlikli hassas terazi ile ölçülmüstür. Total boy-agirlik arasindaki fonksiyonel iliskinin hesaplanmasinda yakalanan tüm bireyler kullanilmistir. Büyümenin matematiksel olarak incelenmesinde ise von Bertalanffy tarafindan gelistirilen büyüme esitlikleri boy kompozisyonu verileri kullanilarak ve t0 degeri ise log (-t0) = -0.3922 – 0.2752 log (L) – 1.038 * log (K) denkleminden hesaplanmistir (Pauly, 1979).

Trol çalismalari gün boyunca yapilmis ve ag zeminde yaklasik 2,5 mil/saatlik sabit bir hizla 30 dakika süre ile çekilmistir. Örneklemede kullanilan trol agi, Akdeniz tipi Türk-Italyan modeli olup, göz açikligi 22 mm dir (dügümden-dügüme).

fisheriessciences-Bottom-trawl

Figure 1: Bottom trawl sampling area.

Bulgular ve Tartisma

Dogu Akdeniz’de Karatas önlerinde 1995 yilinin Agustos ayinda toplanan L. klunzingeri örneklerinin total boylari 3.4–10.8 cm arasinda dagilim göstermekte olup, ortalama boy 7.73 ±0.072 cm olarak saptanmistir. Total agirliklari ise 0.8–16.6 gr arasinda dagilim gösterirken, ortalama agirliklari ise 6.93 ±0.064 gr olarak saptanmistir. Disi ve erkek bireylerin total boylari arasinda istatistiksel olarak bir farkin olup olmadiginin belirlenmesi amaci ile disi ve erkek bireylerin total boylari arasinda Student-t testi yapilmis ve sonuçta istatistiksel açidan bir fark olmadigi gözlenmistir (p > 0.05).

Incelenen toplam 724 adet L. klunzingeri bireyleri’nin total boy dagilimi grafigi Sekil 2’de verilmistir. Buna göre örneklerin 7.5 – 8.5 cm’lik boy grubunda yogunlastigi görülmektedir

fisheriessciences-Length-frequency

Figure 2: Length frequency distribution of L. klunzingeri samples.

fisheriessciences-Weight-length

Figure 3: Weight-length relationship of L. klunzingeri samples.

Total boy - agirlik iliskisi esitligi W=0.0122 * TL3.0552 (r = 0.9846) olarak toplam bireyler için hesaplanmis ve bireylerin isometrik bir büyüme gösterdigi gözlenmistir (Sekil 3).

Örneklenen L. klunzingeri bireylerinin hesaplanan von Bertalanffy boyca ve agirlikça büyüme parametreleri L = 11.51 cm, K = 0.262 y –1, t0 = - 0.841 y, W = 21.29 gr olarak tahmin edilmistir.

Bu çalisma sirasinda Karatas önlerinden yakalanan L. klunzingeri türünde total boy 3.4-10.8 cm arasinda ölçülmüstür. Dogu Akdeniz’de Özütok ve Avsar (2004)’ün yaptigi çalisma sirasinda yakalanan bireylerin degerlerinden (2.7-9.5 cm) daha büyüktür.

L. klunzingeri türü, boy-agirlik iliskisi açisindan isometrik bir büyüme gösterirken, b degeri diger arastiricilarin hesapladiklari b degerlerinden daha küçüktür (Tablo 1). Bu farklilik, biyotop özellikleri, sicaklik, yumurtlama kosullari, beslenme, açlik, hastalik, parazitlik gibi bazi ekolojik faktörlerin etkisinden dolayi kaynaklanabilmektedir (Ricker, 1975).

fisheriessciences-weight-length

Table 1: Estimation of weight-length relationship and growth parameters for L. klunzingeri and comparison with the other studies

Sonuç

Karatas önünde yakalanan örneklerin yerel bölge genelindeki sonuçlari verilmekte olup, ileride yapilacak olan daha detayli arastirmalar neticesinde, L. klunzingeri türün biyolojisinde eksik olan diger biyolojik parametrelerinde ortaya konacagini ümit etmekteyiz.

Kaynaklar

Pauly, D., (1979). Theory and management of tropical multispecies stocks: a review, with emphasis on the Southeast Asian demersal fisheries. ICLARM Studies and Reviews 1, Manila, Philippines.

Ricker, W. E., (1975).Compution and Interpretation of Biological Statistics of Fish Populations, Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada, 191, 383 pp.

Aksiray, F., (1954). Türkiye Deniz Baliklari tayin Anahtari. Istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Arastirma Enstitüsü Yayinlari, Sayi 1, Istanbul, 277 sayfa.

Aksiray, F., (1987). Türkiye Deniz Baliklari ve Tayin Anahtari (2. Baski), Istanbul Üniversitesi Rektörlügü Yayinlari. No: 3490, Istanbul, 811 sayfa.

Avsar, D., Bingel. F., Ünsal, M., (1988). Application of Mahalanobis Distance Function for the Morphometric Separation of Silverbelly (Leiognathus klunzingeri Steindachner) Stocks in the Bay of Mersin. Acta Adriatica, 29: 153-160.

Ben-Tuvia, A., (1978). Immigration of fishes through the Suez Canal, Fishery Bulletin, 76: 249–255.

Dulcic J., Pallaoro A., 2002. First record of the lessepsian migrant Leiognathus klunzingeri (Pisces: Leiognathidae) from the Adriatic Sea, Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 82, 523- 524.

Gücü, A.C., Bingel. F., (1994). Trawlable species assemblages on the continental shelf of the North-Eastern Levant Sea (Mediterranean) with an emphasis on Lessepsian migration, Acta Adriatica, 35: 83-100.

Gücü, A.C., Bingel, F., Avsar. D., Uysal, N., (1994). Distribution and occurrence of Red Sea fish of the Turkish Mediterranean Coast-Northern Cilician Basin, Acta Adriatica, 34: 103-113.

Özütok, M., Avsar, D., (2003). Yumurtalik Koyu’ndaki (Adana) eksi baliklarinda (Leiognathus klunzingeri Steindachner, 1898) üreme, Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 27: 1383-1389.

Özütok, M., Avsar, D., (2004). Preliminary estimation of growth, mortality and the exploitation rates of the silverbelly (Leiognathus klunzingeri Steindachner, 1898) population from the Yumurtalik Bight, Northeastern Mediterranean Coast of Turkey, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 4: 59-64.

Taskavak, E., Bilecenoglu, M., (2001). Lengthweight relationships for 18 Lessepsian (Red Sea) immigrant fish species from the eastern Mediterranean coast of Turkey, Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 81(5): 895-896

Torcu, H., Mater, S., (2000). Lessepsian fishes spreading along the coast of the Mediterranean and the southern Aegean Sea of Turkey, Turkish Journal of Zoology, 24:139-148.

Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.-L., Hureau, J.-C., Nielsen, J. & Tortonese, E., (eds.) (1984 - 1986) Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Paris, 1473 pp.

Zaitsev, Y., Öztürk, B., (2001) Exotic species in the Aegean, Marmara, Black, Azov and Caspian Seas, Turkish Marine Research Foundation, Istanbul, 267 pp.
Select your language of interest to view the total content in your interested language

Viewing options

Recommended Conferences
Post your comment

Share This Article

Flyer image
journal indexing image
 

Post your comment

captcha   Reload  Can't read the image? click here to refresh