Reach Us +44-7482876202

Algae flora in the upper infralittoral zone of Sinop and Ayancik coastline

Ali Karaçuha1*, Arif Gönülol2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Sinop

2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Samsun

Corresponding Author:
Ali KARAÇUHA
O.M.Ü. Sinop Su Ürünleri Fakültesi Akliman/ SİNOP
Tel:
0368 2876254 -233
E-mail: [email protected]
 
Visit for more related articles at Journal of FisheriesSciences.com

Abstract

In this work, marine algae species which were collected in 1998 on the coastline between Sinop and Ayancık were investigated. Totally 206 algae species were determined. Eight of them belonging to blue-green algae (Cyanophyta), 109 to red algae (Rhodophyta), 42 to brown algae (Ochrophyta) and 47 to green algae (Chlorophyta).

Key words

Marine algae, Taxonomy, Sinop, Blacksea

Giriş

Türkiye’deki deniz algleri ile ilgili çalışmaların odak noktasını Ege Denizi ve Marmara Denizi’nde yapılan araştırmalar (Zeybek ve ark., 1983, 1993; Güner ve ark., 1985; Güner ve Aysel, 1978, 1987; Aysel, 1987, 1997a, 1997b; Aysel ve ark., 1984, 1987, 1991,1993; Öztürk ve Güner, 1986; Öztürk, 1993, 1996; Aysel ve Gezerler-Şipal, 1996) oluşturmaktadır. Karadeniz kıyılarında ise deniz algleri ile ilgili çalışmalar, Zeybek, 1973, Cirik ve Cihangir (1987), Öztürk ve Öztürk, (1988), Altındağ, (1990), Aysel ve ark. (1990, 1996, 1997), Özer ve Köksal (1993), Aysel ve Erduğan (1995) ve Erduğan ve ark. (1996) tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu araştırma ile Sinop-Ayancık arası alg florası ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu dönemde saptanan türlerin taksonomik güncellemeleri Guiry ve Guiry (2006)’e göre kontrol edilerek yeniden düzenlenmiştir.

Materyal ve Method

Çalışmada materyal olarak Sinop-Ayancık arasında yer alan sahil kesimindeki üst infralittoral bölgede yayılış gösteren alg türleri (Cyanophyta, Rhodopyhta, Ochrophyta, Chlorophyta) seçilmiştir (Şekil 1). Örnekler, tüm kıyı boyu taranarak, denizin içinde küçük adacıklar oluşturmuş kayalardan toplanmıştır. Örneklemeler kıyıdan elle ve serbest dalış yöntemiyle yapılmıştır. Toplanan algler, %4’lük nötral formalinli deniz suyu içeren kavanozlar içinde fikse edilmiştir. Özellikle Rhodomelaceae ve Corallinaceae’ de % 10’luk HCI kullanılmıştır.

fisheriessciences

Şekil 1. Araştırma bölgesi

Türlerin tayininde, Cyanophyta için Anagnostidis ve Komárek (1988), Wehr ve Sheath (2003), Chlorophyta için John ve ark. (2002), Rhodophyta için Kylin (1956), Woelkerling (1983), Irvine ve Woelkerling (1986), Steentoft ve ark. (1991), Chamberlain (1994), Womersley (1994), Athanasiadis (1996), Yoshida (1998), Ochrophyta için Womersley (1987)’den yararlanılmıştır.

Bulgular ve Tartışma

Araştırma bölgesinden elde edilen türlerin ait oldukları gruplara göre dağılımı liste halinde sunulmuştur.

CYANOPHYTA (=CYANOBACTERIA)

CYANOPHYCEAE

CHROOCOCCALES

GOMPHOSPHAERIACEAE

Gomphosphaeria aponina Kütz.

OSCILLATORIOPHYCIDEAE

OSCILLATORIALES

OSCILLATORİACEAE

Lyngbya confervoides C.Ag. ex Gomont

L. martensiana Meneghini ex Gomont

[=Porphyrosiphon martensianus (Meneghini ex Gomont) Anagnostidis & Komarek]

PHORMIDIACEAE

PHORMIDIOIDEAE

Phormidium ambiguum Gomont

SYNECHOCOCCOPHYCIDEAE

PSEUDANABAENALES

PSEUDOANABAENACEAE

LEPTOLYNGBYOIDEAE

Leptolyngbya tenuis (Gomont) Anagnostidis & Komárek

[=Spirocoleus tenuis (Menegh.) P.C. Silva]

[=Phormidium tenue (Menegh.) Gomont] Planktolyngbya limnetica (Lemm.)

Komárková-Legnerová & Cornberg [=Planktolyngbya subtilis (West)

Anagnostidis & Komarek] [=Lyngbya limnetica Lemm.]

NOSTOCOPHYCIDEAE

NOSTOCALES

RİVULARIACEAE

Calothrix confervicola (Dillw.) C. Ag.

Rivularia polyotis (J. Ag.) Hauck

RHODOPHYTA

RHODOPHYTINA

STYLONEMATOPHYCEAE

STYLONEMATALES

STYLONEMATACEAE

Chroodactylon ornatum (C.Ag.) Basson

Stylonema alsidii (Zanard.) K. Drew.

COMPSOPOGONOPHYCEAE

ERYTHROPELTIDALES

ERYTHROPELTIDALES

Erythrotrichia carnea (Dillw.) J.Ag.

Sahlingia subintegra (Rosenvinge) Kornmann

[=Erythrocladia subintegra Rosenvinge]

BANGIOPHYCEAE

BANGIOPHYCIDEAE

BANGIALES

BANGIACEAE

Bangia atropurpurea (Roth) C.Ag.

Porphyra leucosticta Thur.

P. umbilicalis (L.) Kütz.

FLORIDEOPHYCEAE

RHODOMENIOPHYCIDAE

ACROCHAETIALES

ACROCHAETIACEAE

Acrochaetium microscopcium (Nägeli ex Kütz.) Nägeli

[=Acrochaetium crassipes (Bǿrgesen) Bǿrgesen]

[=Audouinella crassipes (Bǿrgesen) Bǿrgesen]

[=Audouinella microscopica (Nageli in Kütz.) Woelkerling]

A. hallandicum (Kylin) G. Hamel

[=Audouinell hallandica (Kylin) Garbary]

A. humile (Rosenvinge) Bǿrgesen

[=Audouinell humilis (Rosenv.) Garbary]

A. leptonema (Rosenvinge) Bǿrgesen

[=Audouinella leptonema (Rosenv.) Garbary]

A. parvulum (Kylin) Hoyt

[=Audouinella parvula (Kylin) P. S. Dixon]

A. rosulatum (Rosenvinge) Papenfuss

[=Audouinella rosulata (Rosenv.) P.S. Dixon]

A. secundatum (Lyngbye) Nägeli

[=Audouinella secundata (Lyngbye) Woelkerling]

A. virgatulum (Harvey) Batters

[=Audouinella virgatula (Harvey) P.S. Dixon]

COLACONEMATALES

COLACONEMATACEAE

Colaconema codicolum (Bǿrgesen) Stegnenga et al.

[=Audouinella codicola (Borgesen) Garbary]

C. daviesii (Dillwyn) Stegenga

[=Audouinella daviesii (Dillw.) Woelkerling]

C. membranaceum (Magnus) Woelkerling

[=Audouinella membranaceae (Magnus) Papenfuss]

C. savianum (Meneghini) Nägeli

[=Audouinella saviana (Menegh.) Woelkerl.]

NEMALIALES

LIAGORACEAE

Liagora viscida (Forsskäl) C.Ag.

Nemalion elminthoides (Velley) Batters

GELIDIALES

GELIDIACEAE

Gelidium crinale (Hare ex Turner) Gaillon

G. crinale var. corybosum (Kütz.) J.Feldm. & G.Hamel

G. spathulatum (Kütz.) Born.

G. spathulatum (Kütz.) Born.

[=G. latifolium (Bornet ex Hauck) var. latifolium]

G. spinosum var. hystrix (J.Ag.) Furnari

[=G. latifolium (Bornet ex Hauck) var. hystrix (J.Ag.) Hauck]

Pterocladiella capillacea (Gmelin) Santelices & Hommersand

[=Gelidium capillaceum (Gmel.) Kütz.]

P. melanoidea (Schousb. ex Born.) Santelices & Homd. var. flamentosa (Schousb. ex Born.) Wynne

[=Gelidium. melanoideum (Schousb. ex Born.) var. filamentosum Schousb.]

GELIDIELLACEAE

G. ramellosa (Kütz.) Feldmann & Hamel

Parviphycus antipai (Celan) B. Santelices

[=Gelidiella antipai Celan]

GRACILARIALES

GRACILARIACEAE

Gracilaria gracilis (Stackhouse) Steentoft, Irvine & Farnham

[=Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenfuss]

CORALLINALES

CORALLINACEAE

AMPHIROIDEAE

Amphiroa rigida Lamouroux

CHOREONEMATOIDEAE

Choreonema thuretii (Bornet) Schmitz

CORALLINOIDEAE

CORALLINEAE

Corallina elongata Ellis & Solander

C. panizzoi Schnetter & U. Richter

[=Corallina officinalis L.f. fastigiata Kütz.]

JANIEAE

Haliptilon virgatum (Zanardini) Garbary & Johansen

[=Corallina granifera Ellis et Solander]

Jania rubens (L.) Lam.

J. rubens var. corniculata (L.) Yendo

[=Jania corniculata (L.) Lam.]

MASTOPHOROIDEAE

Hydrolithon farinosum (Lam.) D. Penrose & Chamberlain

[=Fosliella farinosa (Lam.) Howe ]

MELOBESIOIDEAE

Melobesia membranaceae (Esper) Lam.

[=Lithothamnion corticiforme (Kütz.) Foslie]

Phymatolithon lenormandii (Areschoug) Adey

LITHOPHYLLOIDEAE

Lithophyllum cystoseirae (Hauck) Heydrich

[=Titanoderma cystoseirae (Hauck) Woelkerling]

L. orbiculatum (Foslie) Foslie

Titanoderma corallinae (P.L. Crouan & H.M. Crouan) Woelkerling, Chamberlain & Silva

T. pustulatum (Lam.) Nägeli

GIGARTINALES

CYSTOCLONIACEAE

Hypnea musciformis (Wulfen) Lam.

PEYSSONNELIACEAE

Peyssonnelia rubra (Greville) J.Ag.

P. squamaria (Gmelin) Decaisne

PHYLLOPHORACEAE

Coccotylus truncatus (Palas) Wynne & Heine

[=Phyllophora brodiaei (Turner) Endlicher]

Gymnogongrus griffithsiae (Turner) Martius

Phyllophora crispa (Hudson) Dixon

P. pseudoceranoides (Gmelin) Newr. & A.R.A. Taylor

[=Phyllophora membranifolia Endlicher]

RHODYMENIALES

LOMENTARIACEAE

Lomentaria articulata (Hudson) Lyngbye

L. clavellosa (Turner) Gaillon

HALYMENIALES

GRATELOUPIACEAE

Grateloupia dichotoma J. Ag.

CERAMIALES

CERAMIACEAE

CALLITHAMNIOIDEAE

CALLITHAMNIEAE

Aglaothamnion tenuissimum

(Bonnemaison) Feldmann-Mazoyer

[=Callithamnion tenuissimum (Lyngb.) J.Ag. var. tenuissimum]

[=Callithamnion tenuissimum (Lyngb.) J.Ag. var. tenuissimum]

C. granulatum (Ducluzeau) C. Ag.

CERAMOIDEAE

ANTITHAMNIEAE

Antithamnion cruciatum (C.Ag.) Näegeli

A. tenuissimum (Hauck) Schiffner

CERAMIEAE

Ceramium ciliatum (Ellis) Ducl.

C. ciliatum var. robustrum (J.Ag.) G. Mazoyer

C. circinatum (Kütz.) J.Ag.

C. codii (H. Richards) Feldmnn-Mazoyer

C. codii (H. Richards) Feldmnn-Mazoyer

[=C. diaphanum (Lightfoot) var. strictum (Kütz.) G. Feldm.-Mazoyer]

C. gaditanum (Clemente) Cremades

[=C. flabelligerum J.Ag. var. flabelligerum]

C. rubrum (Huds.) C.Ag. var. implexoconcortum Solier

C. secundatum Lyngbye

[=C. rubrum var. barbatum G. Feldmann]

C. siliquosum (Kütz.) Maggs & Hommersend

[=C. diaphanum (Lightf.) Roth]

C. siliquosum var. lophophorum (G. Feldmann-Mazoyer) Serio

[=C. diaphanum var. lophophorum G. Feldm.- Mazoyer]

C. siliquosum var. zostericola (Feldm.- Mazoyer) Furnari

[=C. diaphanum var. zostericola Thur.]

C. tenerrimum (Martens) Okamura

C. virgatum Roth

[=C. rubrum (Huds.) C. Ag.]

PTEROTHAMNIEAE

Pterothamnion plumula (Ellis) Näeg.

[=Platythamnion plumula (Ellis) Boudouresque, H. Augier & M. Verlaque var. plumula]

COMPSOTHAMNIOIDEAE

COMPSOTHAMNIAEA

Compsothamnion thuyoides (J.E.Smith) Nägeli

SPERMOTHAMNIEAE

Spermothamnion flabellatum Bornet

DASYACEAE

Dasya baillouviana (Gmel.) Montagne

D. hutchinsiae Harv.

Eupogodon planus (C. Agardh) Kützing

[=Eupogodon spinellus (C.Ag.) Kützing]

[=Dasyopsis cervicornis (J.Ag.) Schimitz]

Heterosiphonia plumosa (Ellis) Batt.

DELESSERIACEAE

DELESSERIOIDEAE

APOGLOSSEAE

Apoglossum ruscifolium (Turn.) J.Ag.

HYPOGLOSSEAE

Hypoglossum hypoglossoides (Stackhouse) Collins & Harvey

[=Hypoglossum woodwardii Kütz. var. woodwardii]

NITOPHYLLOIDEAE

NITOPHYLLEAE

Nitophyllum punctatum (Stackh.) Grev.

RHODOMELACEAE

CHONDRIEAE

Chondria boryana (De Notaris ex J.Ag) De Toni

C. capillaris (Hudson) Wynne

[=C. tenuissima (C. Ag.) var. tenuissima]

C. dasyphylla (Woodward) C. Ag.

LAURENCIEAE

Chondrophycus papillosus (C.Ag.) Garbary & J. Harper

[=Laurencia papillosa (C.Ag.) Greville]

Chondrophycus thuyoides (Kützing) G. Furnari

[=Chondrophycus paniculatus (C.Ag.) Furnari]

[=Laurencia paniculata (C.Ag.) J.Ag.]

Laurencia obtusa (Huds.) Lam.

L. obtusa var. gracilis (C.Agardh) Zanardini

L. obtusa var. laxa (Turner) Ardissone

Osmundea pinnatifida (Hudson) Stackhouse

[=Laurencia pinnatifida (Gmel.) Lam.]

POLYSIPHONIEAE

Herposiphonia secunda (C.Ag.) Ambronn

H. secunda f. tenella (C.Ag.) Wynne

Lophosiphonia obscura (C.Ag.) Falkenberg

[=Lophosiphonia subadunca (Kütz.) Falkenb.]

Polysiphonia breviarticulata (C.Ag.) Zanardini

P. brodiaei (Dillw.) Sprengel

P. denudata (Dillw.) Greville ex Harvey

[=P. variegata (C.Ag.) Zanard.]

[=P. violacea (Roth) Sprengel]

P. elongata (Huds.) Harv.

P. fucoides (Hudson) Greville

[=P. nigrescens (Huds.) Grev. ex Harvey]

P. opaca (C.Ag.) Moris & De Notaris

P. paniculata Montagne

P. pulvinata (Roth) Sprengel

P. sertularioides (Grateloup) J. Ag.

P. stricta (Dillwyn) Greville

[=P. urceolata (Lighf. ex Dillwyn) Grev.]

P. tenerrima Kütz.

P. tripinnata J.Ag.

POLYZONIEAE

Dipterosiphonia rigens (Shousboe ex Agardh) Falkenberg

PTEROSIPHONIEAE

Pterosiphonia pennata (C.Agardh) Sauvageau

OCHROPHYTA

FUCOPHYCEAE (=PHAEOPHYCEAE)

ECTOCARPALES

ECTOCARPACEAE

Ectocarpus siliculosus (Dillw.)Lyngb.

[=E. siliculosus var. hiemalis (P.L.Crouan & H.M. Crouan) Foslie]

[=E. siliculosus var. penicillatus C.Ag.]

E. siliculosus var. dasycarpus (Kuckuck) Gallardo

ACINETOSPORACEAEA

Feldmannia irregularis (Kütz.) G. Hamel

F. lebelii (Areschoug ex P.L. Crouan & H.M. Crouan) G. Hamel

[=Feldmannia caespitula (J.Ag.) Knoep.-Pég. var. lebelii (Aresch. ex P.L.Crouan & H.M.Crouan) Knoep-Pég.]

Hincksia sandriana (Zanard.) Silva

CHORDARIACEAE

Corynophlaea umbellata (C.Ag.) Kütz.

Kuetzingiella battersii (Born.ex Sauvageau) Kornm.

Litosiphon laminariae (Lyngbye) Harvey

[=Streblonema oligosporum Strömfelt]

Myriactula arabica (Kütz.) J. Feldm.

M. rivulariae (Shur.) J. Feldm.

Myriotrichia clavaeformis Harvey

[=Streblonema sphaericum (Derb. & Sol.) Thur.]

Punctaria plantaginea (Roth) Grev.

Spermatochnus paradoxus (Roth) Kütz.

Stilophora nodulosa (C.Ag.) Silva

[=S. tuberculosa (Horn.) Reinke]

S. tenella (Esper) Silva

[=Stilophora rhizoides (Turn.) J.Ag.]

Striaria attenuata (Grev.) Grev.

SCYTOSIPHONACEAEA

Petalonia zosterifolia (Reinke) Kuntze

Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link

[=Scytosiphon simplicissimus (Clemente) Cremades ]

CHORDARIALES

MYRIONEMATACEAE

Ascocyclus orbicularis (J. Ag.) Kjellman

[=Myrionema orbiculare J.Ag.]

Myrionema strangulans Greville

CUTLERIALES

CUTLERIACEAE

Zanardinia typus (Nardo) Furnari

SPHACELARIALES

SPHACELARIACEAE

Cladostephus spongiosus (Huds.) C.Ag.

f.verticillatus (Lightf.) Prod’homme van Reine

Sphacelaria cirrosa (Roth) C.Ag.

[=S. cirrosa [cirrhosa] f. mediterranea Sauv.]

STYPOCAULACEAE

Halopteris filicina (Gratel.) Kütz.

Stypocaulon scoparium (Linnaeus) Kützing

[=Halopteris scoparia (L.) Sauv.]

DICTYOTALES

DICTYOTACEAE

DICTYOTEAE

Dictyota fasciola (Roth) Lam.

[=Dilophus fasciola (Roth) Lam.]

D. fasciola (Roth) Lam. var. repens (J.Ag.) Ardissone

[=Dilophus fasciola var. repens (J.Ag.) Feldmann]

D. linearis (C.Ag.) Grev.

D. menstrualis (Hoyt) Schnetter, Hornig & Weber-Peukert

[=Dictyota dichotoma (Huds.) Lam.]

ZONARIAEA

Padina pavonica (L.) Thivy

DICTYOSIPHONALES

ASPEROCOCCACEAE

Asperococcus bullosus Lam.

Asperococcus ensiformis (Delle Chiaje) M.J. Wynne

[=A. compressus Griff. ex Hooker]

A. fistulosus (Huds.) Hooker

FUCALES

SARGASSACEAE

Cystoseira barbata (Stackhouse) C.Ag.

C. concatenata (L.) C. Agardh f. repens Zinova & Kalugina

[=C. barbata (Stackhouse) C.Ag. f. aurantia (Kütz.) Giaccone]

C. corniculata (Turner) Zanardini

C. crinita Duby

C. crinata f. bosphorica (Sauv.) Zinova & Kalugina

C. schiffneri G.Hamel

Sargassum acinarum (L.) Setchell

S. hornschuchii C.Ag.

S. vulgare C.Ag.

CHLOROPHYTA

CHLOROHYCEAE

PHAEOPHILALES

PHAEOPHILACEAE

Phaeophila dendroides (PL. Crouan & H.M. Crouan) Batters

CHAETOPHORALES

CHAETOPHORACEAE

Entocladia viridis Reinke

ULVOPHYCEAE

ULOTHRICALES

ULOTHRICHACEAE

Ulothrix flacca (Dillw.) Thuret in Le Jolis

U. implexa (Kütz.) Kütz.

U. tenerrima (Kütz.) Kütz.

U. zonata (Weber & Mohr) Kützing

ULVALES

ULVELLACEAE

Ulvella lens P.L. Crouan & H.M. Crouan

ULVACEAE

Blidingia marginata (J.Ag.) P. Dangeard ex Bliding

B. minima (Nageli ex Kütz.) Kylin

Ulva clathrata (Roth) C.Agardh

[=E. clathrata (Roth) Grev.]

[=E. muscoides (Clem.) Crem.]

Ulva compressa L.

[=E. compressa (L.) Nees]

Ulva fasciata Delile

Ulva flexuosa Wulf.

[=E. flexuosa (Wulf.) J.Ag.]

Ulva intestinalis L.

[=E. intestinalis (L.) Nees.]

Ulva kylinii (Bliding) hayden et al.

[=E. kylinii Bliding]

Ulva lactuca L.

Ulva linza L.

[=E. linza (L.) J.Ag.]

Ulva procera (K.Ahlner) Hayden et al.

[=Enteromorpha ahleriana (Roth) Greville]

Ulva prolifera O.F.Müller

[=E. prolifera (O.F.Müll.) J.Ag.]

Ulva radiata (J:Agardh) Hayden et al.

[=E. prolifera subsp. radiata (J.Ag.) Bliding]

U. rigida C.Ag.

Enteromorpha intestinalis (L) Nees.

f. saprobia Vinogr.

E. linza (L.) J.Ag. var. crispata (Bert.) J.Ag.

E. linza var. minor Schiffner

E. prolifera O.F.Müler subsp. gullmariensis Bliding

CLADOHORALES

CLADOPHORACEAE

Chaetomorpha aerea (Dillw.) Kütz.

C. linum (O.F.Müll.) Kütz.

Cladophora albida (Nees) Kütz.

C. coelothrix Kütz.

C. dalmatica Kütz.

C. echinus (Biasoletto) Kütz.)

C. glomerata (L.) Kütz. var. glomerata

C. hutchinsiae (Dillw.) Kütz.

C. laetevirens (Dillw.) Kütz.

C. lehmanniana (Lindenb.) Kütz.

C. pellucida (Huds.) Kütz.

[=C. trichotoma (C.Ag.) Kütz.]

C. prolifera (Roth) Kütz.

C. sericea (Huds.) Kütz.

C. vagabunda (L.) van den Hoek

Rhizoclonium turtuosum (Dillw.) Kütz.

[=Chaetomorpha mediterranea (Kütz.) Kütz.]

BRYOPSIDOPHYCEAE

BRYOPSIDALES

BRYOPSIDACEAE

Bryopsis corymbosa J.Ag.

B. cupressina Lamour.

B. flegellata Kütz.

[=B. hypnoides Lam. var. flagellata Kütz.]

B. hypnoides Lam.

B. plumosa (Hudson) C.Ag.

B. plumosa var. prolifera Schiffn.

CODIALES

CODIACEAE

Codium tomentosum Stackhouse

Sinop-Ayancık arası kıyısal bölgenin denizel alg türlerini belirlemeye yönelik yapılan bu araştırmada Cyanophyta’dan 8, Rhodophyta’dan 109, Ochrophyta’dan 42 ve Chlorophyta’dan 47 olmak üzere toplam 206 takson saptanmıştır. Araştırma bölgesinde tespit edilen tür sayısı, Zonguldak (Aysel ve ark., 1997), Bartın (Aysel ve ark., 1996), Kastamonu (Aysel ve ark., 2005), Sinop (Aysel ve ark., 2004), Ordu (Aysel ve ark., 2000), Giresun (Aysel ve ark., 2005), Trabzon (Aysel ve ark., 1990) ve Rize-Sarp (Erduğan ve ark., 1996) bölgesinde yapılan araştırmalarla karşılaştırılmalı durumu Tablo 1’de baskınlık oranları ise Tablo 2’de verilmiştir.

fisheriessciences-bulunan-alglerin

Tablo 1. Sinop-Ayancık arası kıyılarında bulunan alglerin Karadeniz’in diğer illerinde yapılan çalışmalarla karşılaştırmalı sayısı (ZN: Zonguldak, BR: Bartın, KS: Kastamonu, SA: Sinop-Ayancık, SN: Sinop, OR: Ordu, GR: Giresun, TR: Trabzon, RS: Rize-Sarp)

fisheriessciences-Kastamonu

Tablo 2. Sinop-Ayancık arası kıyılarında bulunan alglerin baskınlık oranlarının Karadeniz’in diğer illerinde yapılan çalışmalarla karşılaştırmalı durumu (ZN: Zonguldak, BR: Bartın, KS: Kastamonu, SA: Sinop-Ayancık, SN: Sinop, OR: Ordu, GR: Giresun, TR: Trabzon, RS: Rize-Sarp)

Tablo 2 incelendiğinde alg türlerinin bölümler arasındaki baskınlık oranlarında R/O ile R/C oranları Trabzon ve Rize-Sarp hariç diğer araştırma bölgelerinde birbirine yakın yada benzer değerlerde bulunmuştur. Oysa Karadeniz dışında birçok deniz yada okyanusa kıyısı olan ülkelerin alg türlerinin bölümlere göre baskınlık oranları R/O şeklinde kendini göstermektedir. Böyle denizlerde Ochrophyta’nın Rhodophyta’dan sonra en çok türe sahip bölüm olduğu bilinmektedir. Ancak tatlısularda Chlorophyta’nın diğer bölümlere göre baskın olduğu düşünüldüğünde, tuzluluğun çok düşük olduğu Karadeniz’de Chlorophyta üyelerinin Ochrophyta’dan fazla veya yakın değerlere ulaşması beklenen bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca tür sayısı Karadeniz’in batısından Sinop kıyılarına doğru artış gösterirken Sinop’un doğusunda kalan diğer bölgelerde bir azalma görülmektedir. Bunun nedeni olarak, Karadeniz’in kendine özgü akıntı sistemi ile Türkiye sahillerinde batıdan doğuya doğru hareket eden güçlü bir akıntının meydana gelmesi ve Kerempe Burnu civarında bu ana akıntıdan ayrılan bir kol, güney-kuzey doğrultusunda Kırım’a doğru ilerlemesi ve bu yarımadanın güneyinde esas akıntıya karışması gösterilmektedir (FAO, 1985). Bu akıntı sistemi ile Karadeniz’in batı bölgesinin sahillerinin lokalite özellikleri tüm kıyılara ulaşabilmekte ve bu bölgelerdeki alg türleri de aynı akıntı sistemi üzerinde bulunan Sinop kıyılarında görülebilmektedir. Sonuç olarak, Sinop- Ayancık arasında tespit edilen alg türlerin sayısının Sinop’un batısında kalan bölgelerinden daha fazla olması bölgenin alg florası bakımından zengin olduğunu göstermektedir.

References

Altındağ, S., (1990). BatıKaradeniz’dekibazıCeramiumtürleri, E.Ü.S.Ü. YüksekOkulu, Su ÜrünleriDergisi, 6 (21-24), 31-49.

Anagnostidis, K., Komárek, J., (1988). Modern approach to the classification system of cyanophytes, 3. Oscillatoriales, ArchivfürHydrobiologie, Supplement, 35 figs, 13 tables, 80, 327-472.

Athanasiadis, A., (1996). Morphology and classification of the Ceramioideae (Rhodophyta) based on phylogenetic principles, Opera Botanica 127, 1-221.

Aysel, V., (1987). TürkiyeEgeDeniziflorası II. Kırmızıalgler (Rhodophyta), Türk Bot. Dergisi, 11 (1),1-21

Aysel, V., (1997a). Türkiye’ninAkdenizkıyılarınındenizflorası 1. Kırmızıalgler (=Rhodophyta), Turkish Journal of Botany, 21 (3), 155-163.

Aysel, V., (1997b). Türkiye’ninAkdenizkıyılarınındenizflorası 2. Kahverengialgler (=Phaeophyta), Turkish Journal of Botany, 21 (6), 329-334.

Aysel, V., Güner, H. veZeybek, N., (1984). Türkiye’ninbazıderindenizalgleri II. Phaeophyta (=Esmeralgler), DoğaBilimDergisi, A2 , 8 (2), 183-192.

Aysel, V., Güner, H. veSukatar, A., (1987). Türkiye’ninEgeDeniziFlorasıveTürkiyedenizflorasındakiyeri, VIII. UlusalBiyolojiKongresi, İzmir 3-5 Eylül 1986, Cilt II., 494-508.

Aysel, V., Kesercioğlu, T., Güner, H. veAkçay, H., (1990). Trabzon DenizAlgleri, X. UlusalBiyolojiKongresi 18-20 Temmuz 1990, Erzurum BildiriKitabı, 183-192, Erzurum.

Aysel, V., Güner, H. ve Dural, B., (1991). Türkiye Marmara DeniziFlorası I. CyanophytaveChlorophyta, EgeÜniversitesi Su ÜrünleriSempozyumu, İzmir 12-14 Kasım 1991, Cilt I, 74-111.

Aysel, V., Güner, H. ve Dural, B., (1993). Türkiye Marmara DeniziFlorası II. PhaeophytaveRhodophyta, EgeÜniversitesi Su ÜrünleriFakültesi Su ÜrünleriDergisi, Cilt 10 (37-38-39), 115- 167.

Aysel, V., Erduğan, H., (1995). Check-List of Black Sea Seaweeds, Turkey (1823-1994), Turkish Journal of Botany, 19, 545-554.

Aysel, V., Gezerler-Şipal, U., (1996). Türkiye’ninAkdenizkıyılarınındenizflorası 3. Cyanophyceae, Chlorophyceae, CharophyceaeveAngiospermae, EgeÜniversitesi Su ÜrünleriDergisi, 13 (3-4), 1-11.

Aysel, V., Erduğan, H., Sukatar, A., Güner, H. veÖztürk, M., (1996). BartınDenizAlgleri, Karadeniz, Türkiye, Turkish. Journal. of Botany, 20, 251-258.

Aysel V., Dural, B., Sukatar, A., Güner, H. veErduğan, H., (1997). ZonguldakDenizAlgleri, Karadeniz, Türkiye, XIII. UlusalBiyolojiKongresi, İstanbul 17-20 Eylül 1996, Cilt 5, 311-321, İstanbul.

Aysel, V., Şenkardeşler, A. veAysel, F., (2000). Marine flora of Ordu (Black Sea, Turkey), SBT 2000-Reports, 61-69.

Aysel, V., Erduğan H., Dural-Tarakçı B., Okudan E. Ş., Şenkardeşler, A. veAysel F., (2004). Marine flora of Sinop (Black Sea, Turkey), EgeÜniversitesi Su ÜrünleriDergisi, 21, 1-2, 59-68.

Aysel V., H. Erduğan, A. ve Dural-Tarakçı B. (2005). Marine flora of Kastamonu (Black Sea, Turkey), Journal of the Black Sea/ Mediterranean Environment, 11, 179-194.

Aysel V., H. Erduğan, A, Dural-Tarakçı B. veOkudan, E., Ş. (2005). Marine algae and seagrasses of Giresun Shores (Black Sea, Turkey), Journal of the Black Sea/ Mediterranean Environment, 11(3), 271- 285.

Chamberlain, Y.M., (1994). MastophoroideaeSetchell. In: Seaweeds of the British Isles. Volume 1. Rhodophyta, Part 2B. Corallinales, Hildenbrandiales. (Irvine, L.M., Chamberlain, Y.M. Eds), 113-158.

London: HMSO. Cirik, Ş., Cihangir, B., (1987). Karadenizİnceburun (Sinop) çevresibentikdenizelbitkilerüzerine ilk notlar, EgeÜniversitesiSu ÜrünleriYüksekOkulu. Su ÜrünleriDergisi, 4 (13-16), 106-111.

Erduğan, H., Aysel, V. veGüner, H., (1996). Rize-Sarparasıdenizalgleri, Karadeniz, Türkiye, Turkish Journal of Botany, 20, 103-108.

FAO, (1985). Ten fisheries resources of the Mediterranean Port. 2. Black Sea, Etud. Rev. CG PM / study. Rev. GF CM, 60, 1350.

Güner, H., Aysel, V., (1978). Egeve Marmara Denizi’ndekialgtopluluklarıüzerindekalitatifvekantitatifçalışmalar, 1. Ulvalactucatopluluğu. EgeÜniversitesi Fen FakültesiDergisi. Ser. B. 2, 55-71.

Güner, H., Aysel, V., (1987). Marmara Denizi’ninsahilalgleriüzerindekitaksonomikveekolojikaraştırmalar, TBAG-599 noluProje, Bornova-İzmir.

Güner, H., Aysel, V., Sukatar, A. veÖztürk, M., (1985). TürkiyeEgeDeniziFlorası I. Mavi-yeşil, Yeşil, EsmeralglerveKapalıTohumlular. DoğaBilimDergisi, A2, 9 (2), 272-282.

Irvine, L.M., Woelkerling, W.J., (1986). Proposal to conserve Phymatolithon against Apora (Rhodophyta: Corallinaceae), Taxon 35, 731-733.

John, D.M., Whitton, B.A. ve Brook, A.J., (2002). The Freshwater Algal Flora of the British Isles, An identification guide to freshwater and terrestrial algae, (Eds), pp. 433-468, Cambridge: Cambridge University Press.

Kylin, H., (1956). Die Gattungen der Rhodophyceen, Lund: C.W.K. GleerupsFörlag, 458 figs., XV, 673.

Özer, N.P., Köksal, G., (1993). Trabzon yöresikıyışeridimakroalgleriüzerinebiraraştırma, I. UlusalEkolojiveÇevreKongiresi, 5-7

Ekim 1993, İzmir. Öztürk, M., (1993). Türkiye’ninEgeveAkdenizkıyılarındakiChordarialesveSporochnales (Phaeophyta) üyelerininyayılımıvetaksonomisi, Doğa Turkish Journal Botany, 17, 237-247.

Öztürk, M., (1996). Türkiye’ninEgeveAkdenizkıyılarındakiFucales (Phaeophyta) üyelerininyayılımıvetaksonomisi. Doğa Turkish Journal Botany, 20, 109-118.

Öztürk, M., Güner, H., (1986). Türkiye’ninEgeveAkdenizkıyılarındakiEctocarpales (Phaeophyta) üyelerininyayılımıvetaksonomisi, DoğaTürkBiyolojiDergisi, 10, 459-472.

Öztürk, M., Öztürk, M., (1988). AklimanveHamsarozKörfeziüst-infralittoralindeyeralanbitkiselorganizmalarüzerinebiraraştırma, IX. UlusalBiyolojiKongresi, 21-23 Eylül 1988, Cilt: 3, 329-343, Sivas.

Steentoft, M., Irvine, L.M. ve Bird, C.J., (1991). Proposal to conserve the type of Gracilaria, nom. cons., as G. compressa and its lectotypification (Rhodophyta: Gracilariaceae), Taxon 40, 663-666.

Stegenga, H., (1985). The marine Acrochaetiaceae (Rhodophyta) of southern Africa, S. Afr. J. Botany, 51, 291-330.

Wehr, J.D., Sheath, R.G., (2003). Freshwater Algae of North America, San Diego: Academic Pres(Eds), 177-196.

Woelkerling, W.J., (1983). The Audouinella (Acrochaetium-Rhodochorton) complex (Rhodophyta), present perspectives, Phycologia, 22 figs, 10 tables, 22, 59-92.

Womersley, H.B.S., (1987). The marine benthic flora of southern Australia, Adelaide: South Australian Government Printing Division, 169 figs, 1 table, 8 plates, 4 maps., Part II. 481.

Womersley, H.B.S., (1994). The marine benthic flora of southern Australia - Part IIIA - Bangiophyceae and Florideophyceae (Acrochaetiales, Nemaliales, Gelidiales, Hildenbrandiales and Gigartinalessensulato), Canberra: Australian Biological Resources Study, 167 figs, 4 plates, 4 maps, 508.

Yoshida, T., (1998). Marine algae of Japan, Tokyo: Uchida Rokakuho Publishing, 1222.

Zeybek, N., (1973). Meeresalgenaus der Turkei, 1. Die Buchten von Edremit und Saros am Aegaeischenmeer, 2. Die küste von İğneadabisŞile am Schwarzenmeer, Verhandl. Der SchweizerischenNaturf. Gesell., 95-100.

Zeybek, N., Güner, H. veAysel, V., (1983). Türkiye’ninbazıderindenizalgleri I. Chlorophyta (=YeşilAlgler), DoğaBilimleriDergisi. Ser. A, 3: 547-556.

Zeybek, N., Güner, H. veAysel, V., (1993). Algae of Turkey, Proceed 5 th OPTIMA Meeting İstanbul, 5-8 Sept. 1986, İstanbul Üniversitesi Fac. of Sci., 169-197.

Guiry, M.D., Guiry, G.M., (2006). AlgaeBase version 4.2. World wide web electronic publication, National University of Irelan, Galway. http:/www.algaebase.org; (19.12.2006).
Select your language of interest to view the total content in your interested language

Viewing options

Recommended Conferences
Post your comment

Share This Article

Flyer image
journal indexing image
 

Post your comment

captcha   Reload  Can't read the image? click here to refresh